Pozostałe produkty

Skaner cieczy NUCTECH™ LS1516BA

NUCTECH™ LS1516BA to najlepsza, najdokładniej przetestowana i najczęściej używana maszyna do prześwietlania płynów na świecie. Znalazła zastosowanie w setkach portów lotniczych, dużych stacji i dworców, obiektów infrastruktury o znaczeniu krytycznym, na imprezach masowych itp.

 

NUCTECH™ LS1516BA wykorzystuje najnowszą zaawansowaną technologię tomografii komputerowej (CT) z wykorzystaniem podwójnej energii, zamkniętą w ergonomicznej obudowie. Urządzenie jest w stanie niezawodnie, precyzyjnie, sprawnie, bezpiecznie i ekonomicznie wykrywać płyny łatwopalne, wybuchowe i żrące, a także prekursory materiałów wybuchowych.

 

Urządzenie spełnia wymagania ECAC LEDS typu B normy 3 oraz typu C normy 2 dla systemu wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (Liquid Explosive Detection System — LEDS).

Właściwości techniczne:

  • Identyfikacja płynów za pomocą 2-wymiarowych sygnatur liczb atomowych i gęstości.

  • Bibliotekę płynów stanowiących zagrożenie można rozbudowywać i dostosowywać do własnych potrzeb.

  • Nieinwazyjne prześwietlanie płynów w opakowaniach handlowych z każdego materiału i w każdym kształcie.

  • Automatyczna analiza płynów stanowiących zagrożenie oraz łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z ekranem dotykowym, pozwala operatorowi na bardziej wydajną pracę, a jego szkolenie można ograniczyć do minimum.

  • Nie ma konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych ani przeprowadzania regularnej kalibracji.