Baza produkcyjna

Rentgenowskie systemy inspekcji produkowane w Polsce

Fabryka Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o.

Wszystkie typy skanerów oraz rozwiązań oferowanych przez Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. produkowane są w nowoczesnej fabryce, która mieści się w Kobyłce, pod Warszawą. Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową i instalacjami technicznymi jest jednym z najbardziej nowoczesnych w regionie.  W budynku odbywa się montaż mechaniczny, elektryczny oraz proces testowania różnego rodzaju skanerów rentgenowskich - do prześwietlania pojazdów, ładunków, bagaży, w tym w innowacyjnej technologii tomografii komputerowej (CT).

 

W pracowni akceleratorowej przeprowadzany jest montaż, kalibracja i testowanie akceleratorów cząstek liniowych o energii do 9 MeV, które wykorzystywane są później w procesie montażu końcowego skanerów cargo. Badania i kalibrację akceleratorów liniowych wykonuje się w pomieszczeniu badań akceleratorów o specjalnie zaprojektowanych ścianach żelbetowych pochłaniających emitowane promieniowanie rentgenowskie.

 

Pomieszczenie czyste w klasie ISO8 („Cleanroom”) służy do precyzyjnego montażu elektronicznego w kontrolowanych warunkach. Podzespoły elektroniczne są montowane w pomieszczeniach o obostrzonych parametrach jakości powietrza, wilgotności i temperatury. Przetestowane i skalibrowane są wykorzystywane w procesie montażu końcowego skanerów.

 

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. zapewnia, iż wszelka działalność firmy realizowana w zakładzie produkcyjnym w Kobyłce, obejmująca prace z promieniowaniem jonizującym, nie powoduje wzrostu narażenia na to promieniowanie osób z ogółu ludności oraz nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Działalność w zakresie wykorzystania promieniowania jonizującego, prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy, zgodnie z wdrożonym Programem Zapewnienia Jakości w zakresie ochrony radiologicznej oraz pod ciągłym nadzorem inspektora ochrony radiologicznej.

 

W budynku znajduje się część socjalno-biurowa rozmieszczona na trzech piętrach. Dodatkowo na terenie zakładu znajduje się rekreacyjny teren zielony oraz staw.