Jakość

W Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. doskonałość operacyjna jest podstawową wartością stosowaną we wszystkich procesach i odzwierciedla dążenie do pełnej satysfakcji Klientów.

Naszym celem jest bycie preferowanym partnerem biznesowym poprzez dostarczanie innowacyjnych technologii i zapewnienie światowych standardów jakości w procesie produkcji. Strategia Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. koncentruje się na utrzymywaniu najwyższej jakości produktów, procesów i usług posprzedażowych. Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami CE oraz ECAC.

Stosujemy nowoczesne, efektywne i bezpieczne dla środowiska naturalnego rozwiązania technologiczne. Nasze działania są rzetelne i profesjonalne, oparte o międzynarodowe standardy zarządzania. Produkty Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. cechują się najwyższą jakością, są idealnie dopasowane do wymagań Klientów. Podczas naszej pracy oraz produkcji minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji oraz higienę pracy.

 

Podczas realizacji naszych zadań stosujemy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący system zarządzania jakością ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001: 2017. Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

Firma Nuctech ma opracowaną politykę zintegrowanego systemu zarządzania, można ją zobaczyć poniżej:

Polityka ZSZ_Nuctech_2022